Szkoły

Szkoła Mistrzostwa Sportowego BBTS PODBESKIDZIE funkcjonuje od 1 września 2003 roku.
Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

W jej skład wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
  • Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

Od września 2016 roku zajęcia klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum SMS BBTS odbywają się w budynku przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego  4C. Z kolei zajęcia lekcyjne dla uczniów Liceum mają miejsce w budynku  Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych ul.Lompy 11, jak również przy ul. Sikorskiego 4C. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską.

Szkoła prowadzi nabór według zasad określonych odrębnie dla każdego typu szkoły. Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Samochodowych w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej. Czesne w naszych szkołach wynosi 100 zł. (osoby płacące za internat są zwolnione z czesnego).

Główne zadania szkoły :

  • umożliwienie uczniom rozwoju talentów sportowych;
  • stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych;
  • umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia poprzez organizację oddziałów klasowych maksymalnie 20 osobowych.

Szkolenie sportowe :
  • Szkoła organizuje szkolenie sportowe (piłka nożna) w oparciu o program szkolenia sportowego dla poszczególnych grup wiekowych. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi - 16 godzin.
  • Dodatkowo bierzemy udział w różnorodnych turniejach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Nasi zawodnicy mieli okazję występować na boiskach i halach w Danii, Francji, Słowacji, Włoszech, Węgrzech czy Czechach. Dwa razy w roku wyjeżdżamy na obozy sportowe- jeden zimowy i jeden letni, przygotowujący piłkarzy do nowego sezonu.


Chętni do kontynuacji nauki w Szkołach Mistrzostwa Sportowego mogą kontaktować się z trenerami naszych drużyn:

rocznik  1998 i 1999 - trenerzy Paweł Łoś  (tel. 516 570 757)   i  Kamil Orawczak  (tel. 725 021 537)
rocznik  2000 - trener Wojciech Sadlok  (tel. 502 376 578)   
rocznik  2000 - trener Wojciech Jarosz  (tel. 535 086 095)
rocznik  2001 - trener Wojciech Fluder  (tel .793 154 095)
rocznik  2002 - trener Marcin Jura  (tel. 504 247 963)   
rocznik  2003 - trener Łukasz Rozmus  (tel. 512 734 935
rocznik  2004 - trener Kamil Orawczak  (tel. 725 021 537)
rocznik  2005 - trener Waldemar Fluder (tel. 502 382 698)
rocznik  2006 - trenerzy Wojciech Fluder  (tel.793 154 095), Tomasz Kropidło (tel. 509 925 013)