Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju
6 kwietnia 2020

Rywalizacja jest motorem napędowym wszystkich dyscyplin sportu, jednak wartości przez nie propagowane wykraczają daleko poza areny zmagań zawodników.

 

 

23 sierpnia 2013 Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uznało 6 kwietnia Międzynarodowym Dniem na Rzecz Rozwoju i Pokoju. ONZ tym samym uznała, że sport jest nośnikiem wartości, które mogą przyczynić się do rozwoju społecznego, gospodarczego, a także do poprawy poszanowania praw człowieka w poszczególnych krajach i społeczeństwach. 

Ten nowy Międzynarodowy Dzień podkreśla rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz promowania międzyludzkiej solidarności na świecie. Nasz cel wymaga zaangażowania wszystkich graczy: rządów państw, organizacji międzynarodowych, sektora sportowego, społeczeństwa obywatelskiego i wielu innych- stwierdził w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ

Jako członkowie środowiska sportowego także uznajemy swoją ważną rolę w krzewieniu nie tylko postawy fair play, ale także wartości solidarności i współpracy, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych, jak ta, której doświadcza obecnie świat. Mamy świadomość, że dzisiaj najważniejszym zadaniem jest zadbać o własne zdrowie oraz o swoje najbliższe otoczenie. Przestrzeganie obowiązujących przepisów, pozostawanie w domu, a także realizacja zadań sportowo-edukacyjnych, to przejaw naszej odpowiedzialności i solidarności z całym społeczeństwem. Mamy świadomość, że nasza dzisiejsza postawa będzie mieć wpływ na to, jak funkcjonować będzie nasze środowisko w kolejnych tygodniach i miesiącach. Zatem dla naszego wspólnego dobra- zostań w domu!

 

 

 


Nowości

Gramy w weekend 19-20.09.2020

Turniej "Akademie Klasy Ekstra" za nami!

Gramy w weekend 12-13.09.2020

Gramy w weekend 05-06.09.2020

Startują grupy naborowe!

Rezerwy młodzieżą stojąArchiwum